Setkání ministrů evropských zemí, které preferují jadernou energii [fr]

Eric BESSON
Ministr průmyslu, energetiky a digitálního hospodářství

Tisková zpráva

Paříž, pátek 10. února 2012

16 členských států Evropské unie potvrdilo, že součást jejich energetického mixu bude jaderná energie. Jedná se o Bulharsko, Českou republiku, Estonsko, Finsko, Francii, Litvu, Lotyšsko, Nizozemí, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko a Švédsko.

V některých z nich již jaderný program běží, jiné se rozhodly následovat příkladu Pobaltských států a v rámci národních či regionálních projektů vybudovat první reaktory.

Na pozvání ministra průmyslu, energetiky a digitálního hospodářství Erica BESSONA se zástupci těchto zemí poprvé setkali v Paříži 10. února 2012.

Jednání se zúčastnilo 11 evropských ministrů:
-  Trajko TRAJKOV, bulharský ministr hospodářství, energetiky a cestovního ruchu
-  Fernando MARTI, španělský státní tajemník pro energetiku
-  Jouni HAKALA, finský státní tajemník pro inovace, energetiku a místní rozvoj
-  Pál KOVÁCS, maďarský státní tajemník pro energetiku
-  Daniels PAVLUTS, lotyšský ministr hospodářství
-  Arvydas SEKMOKAS, litevský ministr pro energetiku
-  Hanna TROJANOWSKA, polská státní tajemnice pro jadernou energetiku
-  Martin KUBA, český ministr průmyslu a obchodu
-  James SASSOON, britský ministr financí
-  Kristián TAKÁČ, slovenský státní tajemník pro hospodářství
-  Anna-Karin HATT, švédská ministryně pro informační technologie a energetiku

Pracovní setkání umožnilo stanovit styčné body, jež by se mohly stát vodítkem pro společné kroky na evropské úrovni:
-  energetická politika by měla být založena na 4 neoddělitelných pilířích: zabezpečení dodávek energie, kupní síle spotřebitelů, průmyslové konkurenceschopnosti a snižování emisí skleníkových plynů;
-  aby bylo možné dosáhnout všech těchto cílů současně, je nezbytné využívat veškeré dostupné nízkouhlíkové technologie a zvyšovat energetickou účinnost. Zároveň je však třeba respektovat preference jednotlivých států;
-  jaderná energetika přináší z hlediska diverzifikovaného energetického mixu nesporné výhody zemím, které se pro ni rozhodly. Má také pozitivní dopady na evropskou energetickou síť;
-  podmínkou sine qua non pro provoz jaderné energetiky je její udržitelnost. Z nároků na bezpečnost není možné slevovat a z nehody ve Fukušimě je nutné se co nejvíce poučit. Je také třeba předvídat nástrahy spojené s jaderným odpadem, ukončováním provozu jaderných zařízení a připravovat se na budoucnost s využitím průmyslu, výzkumu a vývoje.

Účastníci přijali návrh Spojeného království, aby se setkání konala pravidelně.

Eric BESSON o tomto prvním setkání informoval na zasedání Rady pro energetiku, které se uskutečnilo 14. února v Bruselu.

„Jestliže 16 evropských států utvoří skupinu, která má téměř stejný počet členů jako eurozóna, je nezbytné vyměňovat si zkušenosti a koordinovat naši činnost. Společnými silami se můžeme zasadit o to, aby byla evropská energetická politika efektivnější,“ řekl na závěr Eric BESSON.

Zdroj :
www.economie.gouv.fr

Odkaz na článek deníku E15 o francouzsko-české spolupráci v oblasti jaderné energetiky a návštěvě ministra Kuby ve Francii :

E15, 10. února 2012 - Francie a Češi povedou jaderný blok v EU

Dernière modification : 15/02/2012

Haut de page