Paní Eva Pavlíčková, Alena Příhodová a Eva Kriz obdržely Řád akademických palem (10. února 2017) [fr]

Marianne Carré, chargé d'affaires Francouzského velvyslanectví v České republice.

10. února 2017 paní Marianne Carré, chargé d’affaires Francouzského velvyslanectví v České republice, ocenila na půdě velvyslanectví tři profesorky za jejich příkladné profesní působení ve službách francouzského jazyka:
- Paní Eva Pavlíčková, bývalá zástupkyně ředitele Slovanského gymnázia v Olomouci, profesorka dějepisu ve francouzštině a češtině, která současně působila jako koordinátorka dvojjazyčné sekce, převzala insignie důstojníka Řádu akademických palem.
- Paní Alena Příhodová, bývalá profesorka francouzštiny na Gymnáziu Dašická v Pardubicích, a paní Eva Kriz, profesorka hudební výchovy ve Francouzském lyceu v Praze, obdržely insignie rytíře Řádu akademických palem.

Eva Pavlíčková, bývalá zástupkyně ředitele Slovanského gymnázia v Olomouci
Alena Příhodová, bývalá profesorka francouzštiny na Gymnáziu Dašická
Eva Kriz, profesorka hudební výchovy ve Francouzském lyceu.

Projevy paní Marianne Carré na počest paní Evy Pavlíčkové, paní Aleny Příhodové a paní Evy Kriz.

Řád akademických palem je udělován Francouzům i cizincům jako ocenění jejich významných služeb v oblasti školství a výzkumu. Je udělován také význačným osobnostem, které aktivně a skutečně výjimečným způsobem přispívají k intelektuálním, vědeckým a kulturním stykům s Francií.

JPEG

Dernière modification : 15/02/2017

Haut de page