Předání Řádu umění a literatury [fr]

Dne 19. března 2014 předal pan Jean-Pierre Asvazadourian, velvyslanec Francie v České republice, paní Zuzaně Kopečkové a paní Markétě Semerádové insignie rytíře Řádu umění a literatury.

Tímto vyznamenáním chce Francie ocenit jejich neúnavné nasazení a vynikající zásluhy o šíření francouzské kultury. Ocenila tak činnost paní Kopečkové v oblasti audiovizuální tvorby a kinematografie a působení paní Semerádové v oblasti barokní hudby. Slavnostní předání se uskutečnilo v Buquoyském paláci, sídle Francouzského velvyslanectví v Praze.

Proslov

Číst proslov pana velvyslance

Zuzana Kopečková

Zuzana Kopečková, dramaturgyně, autorka divadelních her, scénáristka a novinářka, je emblematickou postavou české audiovizuální tvorby. Od roku 1991 je dramaturgyní centra převzatých pořadů v České televizi, kde se věnuje audiovizuální hrané tvorbě z oblasti Francie, Beneluxu a balkánských zemí. Dokonale frankofonní, Zuzana Kopečková je odbornicí na francouzskou kinematografii a její velkou propagátorkou. Za více než dvacet let byly díky ní v České televizi odvysílány stovky francouzských klasických děl i současných filmů, televizních filmů a seriálů. Zuzana Kopečková se také aktivně zapojuje do rozvoje česko-francouzských vztahů v oblasti audiovizuální tvorby a dlouhé roky úzce spolupracuje s Francouzským velvyslanectvím na přípravě Festivalu francouzského filmu.

Markéta Semerádová

Markéta Semerádová, administrativní ředitelka hudebního souboru Collegium Marianum a Týnské školy, ředitelka mezinárodního festivalu Letní slavnosti staré hudby, je uznávanou osobností v oblasti staré hudby v České republice. Od roku 1994 se významně podílela na založení, rozvoji a sílícím renomé souboru Collegium Marianum a Týnské školy, která se stala vynikajícím vzdělávacím centrem v oblasti staré hudby. Díky ní soubor i škola navázaly mnohé zahraniční kulturní a pedagogické spolupráce, a to především s Francií. Ve spolupráci s festivalem v Sablé sur Sarthe pořádalo Collegium Marianum v letech 2007-2011 v Praze Mezinárodní akademii staré hudby. Markéta Semerádová také významně přiblížila některé francouzské umělce českému publiku. V České republice, kde barokní hudba ještě není příliš známa, jsou vědecké, didaktické, umělecké i kulturní aktivity Markéty Semerádové přímo průkopnické a přispívají k rozvoji české hudební vědy v této oblasti.

Řád umění a literatury

Řád umění a literatury je francouzský řád založený 2. května 1957 a udělovaný francouzským ministrem kultury. Řád umění a literatury je « oceněním osob, které se vyznačují svou uměleckou nebo literární tvorbou nebo které významně přispěly k obohacení a šíření umění a literatury ve Francii a ve světě ».

Dernière modification : 24/03/2014

Haut de page